Energilager

Framtidens lösning för ett stabilare elnät

Effektivare energihantering med batterilagring

I takt med att energibehovet ökar och elnäten blir alltmer belastade, blir effektiva lösningar som batterilagring allt viktigare. Sverige står inför en omställning till effektdebitering för att undvika överbelastning på elnätet, vilket kommer att påverka allas elkostnader.

Men vad innebär det egentligen att ha ett effektabonnemang, och hur kan ett batterilager hjälpa dig spara pengar och minska ditt elberoende?

Vad är ett effektabonnemang?

Tänk dig att du har en stor fest och behöver tillräckligt med ström för att driva en massa utrustning samtidigt – ljus, musikanläggning, kanske en elektrisk grill.

Din elkapacitet hemma är som storleken på din huvudsäkring. Om du har en liten säkring kan du inte använda mycket utrustning samtidigt utan att säkringen går.

Ett effektabonnemang är lite som att välja storleken på din huvudsäkring. Ju större säkring (eller effektavtal), desto mer utrustning kan du köra samtidigt, men ju högre är månadskostnaden.

Med ett effektabonnemang betalar du alltså inte bara för den el du faktiskt förbrukar (kilowattimmar, kWh), utan också för hur mycket el du kan behöva på en gång (kilowatt, kW).

Priset beror på den högsta effekt du drar under en viss period, oftast under en månad.

 

Hur kan ett batterilager hjälpa dig spara pengar?

När du använder mycket el på en gång (som under den där stora festen) når din användning en “topp”. Det här är vad du vill undvika, eftersom det kan göra ditt effektabonnemang dyrt om topparna är höga.

  • Lagra energi när användningen är låg: Med ett batterilager kan du ladda upp batteriet när din elanvändning är låg (till exempel mitt i natten när alla sover och nästan ingenting är påslaget).
  • Använd lagrad energi under hög användning: Istället för att dra all den energin direkt från elnätet när alla prylar är igång och riskera att gå över din effektgräns, använder du den energi som lagrats i batteriet. Detta minskar den maximala effekt du drar från nätet under högkonsumtionstider.
  • Sänk dina kostnader: Genom att hålla din högsta effektanvändning (din “topp”) lägre kan du ha ett effektabonnemang med en lägre maxgräns. Detta kan minska dina månadskostnader avsevärt, eftersom du inte behöver betala för en hög effektkapacitet som du sällan eller aldrig når.

Zoneco finns för att hjälpa dig

Med Zonecos högkvalitativa, smarta och optimerade batterilagringssystem får du inte bara säkerhet och lång produktgaranti, utan också hög säkerhet och avancerad teknologi.

Våra energilagringssystem hjälper dig att undvika höga kostnader för effektabonnemang genom att minska dyra effekttoppar.

Du får mer kontroll över din energiförbrukning och kan optimera dina energikostnader. Om du behöver hjälp med att komma igång med ditt batterilager, kontakta oss för en modern analys av dina förutsättningar för ett effektivt energilager.

Vi erbjuder personliga och anpassade lösningar för dina unika behov, så att du kan känna dig trygg i att du gör en hållbar och långsiktig affär.

 

Mer lagring, mer stabilitet.

Som lantbrukare vet du hur viktigt det är med en pålitlig energiförsörjning för att hålla verksamheten igång.

Batterilager är ett utmärkt komplement till solceller, då de gör det möjligt att lagra överskottsenergi och använda den när solen inte skiner eller när strömmen går.

Med ett batterilager optimerar du din egenanvändning av solel och minskar ditt beroende av elnätet, vilket ger dig ökad trygghet och kontroll över din energiförsörjning.  

Optimerad el-användning.

Enligt en rapport från Energimarknadsinspektionen kan ett batterilager öka egenanvändningen av solel med upp till 50%, beroende på anläggningens storlek och gårdens förbrukningsmönster.

Detta innebär att du kan använda mer av din egenproducerade el och minska dina inköp från elnätet, vilket leder till lägre energikostnader och ökad lönsamhet för ditt lantbruk.  

 

Vad gör Zoneco?

Vi erbjuder batterilager som är anpassade efter ditt lantbruks unika förutsättningar. Dessutom erbjuder vi kompletta lösningar, inklusive installation, övervakning och underhåll. 

Kontakta oss idag för att boka en konsultation och låt oss visa hur ett batterilager kan öka din energitrygghet och lönsamhet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en mer hållbar och konkurrenskraftig lantbrukssektor.  

Framtidssäkra er BRF med smarta batterilager.

Allt fler bostadsrättsföreningar investerar i solceller för att minska sina gemensamma energikostnader och bidra till en mer hållbar framtid. Ett smart sätt att ta er solcellssatsning till nästa nivå är att komplettera med ett batterilager. Genom att lagra överskottsenergi från solen kan er BRF öka egenanvändningen av solel och minska beroendet av elnätet, vilket leder till lägre elkostnader och ökad självförsörjningsgrad.

Optimera egenanvändningen av solel

Enligt beräkningar från Energimyndigheten kan ett väldimensionerat batterilager i kombination med solceller öka egenanvändningen av solel med 20-50% i en BRF, beroende på faktorer som anläggningens storlek, fastighetens energiförbrukningsmönster och batterilagrets kapacitet. Detta innebär att er förening kan använda en större andel av den egenproducerade elen och minska inköpen från elnätet, särskilt under dygnets toppar när elpriserna är som högst. 

 

Miljömässiga fördelar

Vi hjälper er BRF att hitta optimala batterilagerlösningen som är anpassa efter föreningens unika behov. Vi genomför en noggrann analys av er fastighets energiprofil och solcellsproduktion för att dimensionera ett kostnadseffektivt system som maximerar egenanvändningen och lönsamheten.

Zoneco arbetar med marknadsledande batterileverantörer för att säkerställa hög kvalitet, säkerhet och prestanda. Dessutom erbjuder vi kompletta lösningar som inkluderar installation, driftsättning, övervakning och underhåll – allt för er trygghet.  

 

Bidra till elnätet genom balanstjänster med batterilager.

Under de senaste åren har energilagring blivit en lockande investering för svenska företag, främst på grund av möjligheten att delta i frekvensreglering och erbjuda stödtjänster till Svenska Kraftnät genom lagrad el. 

Frekvensmarknaderna syftar till att stabilisera det svenska elnätet genom användning av batterilagring. Eftersom behovet av effekt för att upprätthålla rätt frekvens i elnätet är betydande, genererar deltagande på dessa marknader också betydande intäkter. 

Välj rätt batteri för ert batterilager.

Att välja rätt batteri är kritiskt för att säkerställa systemets effektivitet och lönsamhet. Det finns en mängd batteriteknologier, och rätt val kan vara avgörande för systemets prestanda och tillförlitlighet beroende på arbetsområde.  

 

Med tekniker som “peak shaving” kan energilager också användas för att reducera energikostnader under tider med hög efterfrågan. Detta system minskar belastningen på elnätet och sänker de kostnader som annars skulle uppstå under dessa perioder. Dessutom erbjuder energilager ytterligare ekonomiska fördelar genom att möjliggöra för företag att leverera tjänster som frekvensreglering och reservkraft, vilket skapar nya intäktsströmmar och accelererar investeringens återbetalningstid. 

 

 

Hur kan Zoneco hjälpa mig?

På Zoneco erbjuder vi helhetslösningar för energilagring till företag. Vi fokuserar på högsta möjliga brandsäkerhet, driftsäkerhet och skalbarhet i våra paketeringar och erbjuder olika affärsmöjligheter för att underlätta företagens investeringar.

Skicka gärna en förfrågan till oss längre ner på sidan för att få veta mer om er egen potential. 

 

Så här går det till:

1
Projektering
Projekteringssteget transformerar din vision till en detaljerad plan, anpassad för optimal kostnadseffektivitet och estetik. Det lägger grunden för en smidig byggprocess och framgångsrik slutprodukt.
2
Signering
Signeringssteget cementerar vårt gemensamma åtagande med öppenhet och ärlighet. Här undertecknas alla projektavtal, vilket garanterar en klar och ömsesidig förståelse.
3
Installation
Installationssteget är kärnan i projektets realisering. Här omsätts de noggrant planerade detaljerna till verklighet genom skicklig och noggrann montering.

Kontakta Oss

Privatperson eller företag?
Vilka produkter intresserar dig?