Framtidens solenergi

Hos Zoneco erbjuder vi enbart solenergilösningar som är hållbara och framtidssäkrade. Med våra noggrant utvalda partners i ryggen och valet av våra produkter säkerställer vi kundnöjdhet.

Endast europeiska solpaneler.

Europeiska solpaneler kombinerar hållbarhet med ekonomisk effektivitet, vilket gör dem till ett attraktivt val för ditt hem. 

De är designade för lång livslängd och minimalt underhåll enligt stränga kvalitetsstandarder. 

Deras miljövänliga design minskar påverkan på miljön genom hög återvinningsbarhet. Att investera i dessa solpaneler sänker dina energikostnader och kan öka ditt fastighetsvärde, vilket gör det till en smart långsiktig lösning för pålitlig och kostnadseffektiv energi.

Med vår partner Sellpower har vi kapaciteten att leverera denna nya innovation till alla våra kunder.

Solceller som tillåter ytterligare besparingar.

Solpaneler bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. De genererar ren, förnybar energi vilket minskar koldioxidutsläppen och beroendet av fossila bränslen.

De kan kraftigt sänka elkostnader över tid, vilket direkt påverkar hushållets ekonomi positivt.

Dessutom kan installationen av solpaneler öka fastighetens marknadsvärde, vilket förbättrar investeringens lönsamhet och gör den till en attraktiv långsiktig satsning.

En investering i förnybar energi är även en investering i jorden, oss människor och framtida generationer.

Maximera din solenergi med precision

Vi använder avancerad solenergianalys för att optimera placeringen av dina solpaneler för maximal exponering.

Genom att även skräddarsy systemets storlek efter din energianvändning, säkerställer vi optimal energiproduktion utan överkapacitet.

Dessa effektiva strategier minskar onödiga kostnader och accelererar lönsamheten för din investering, samtidigt som den erbjuder en stabil och pålitlig energiförsörjning.

Det är även möjligt för en verksamhet att tillåtas särskilda skattelättnader i samband med en solcellsinstallation.

Skörda er energi direkt från solens strålar!

Miljövänliga men även ekonomiskt fördelaktiga. Det finns många fördelar med att använda de stora utrymmen man finner på lantbrukens tak.

Investeringskostnaden per kW blir betydligt lägre för lantbruk än för andra typer av fastigheter, det gör solcellsinstallationer för dig som lantbrukare särskilt lönsam.

Genom att producera ditt egna fosilfria el minskar du dina kostnader samtidigt som du skapar en stabil och pålitlig energiförsörjning för ditt lantbruk.  

 • Öka värdet på din lantbruksfastighet. 
 • Stärk din gårds miljöprofil 
 • Dra nytta på fördelarna med en framtidssäkrad energilösning. 

Vi följer kraven i Länsförsäkringars gårdsförsäkring.

När vi genomför en installation hos dig så följer vi alltid Länsförsäkringens gårdsförsäkrings standard, då den ställer högst krav. På detta sätt kan vi garantera kraven på din gårdsförsäkring oavsett vilket försäkringsbolag du valt.

En investering i förnybar energi är även en investering i jorden, oss människor och framtida generationer.

Noga och säkert.

Vi tar alltid hänsyn till följande när vi installerar solcellsanläggningar på lantbruk: 

 • Innan vi påbörjar installationen genomför vi alltid en noggrann och dokumenterad riskbedömning. 
 • Alla våra elinstallationsarbeten på både AC- och DC-sidan utförs av certifierade elektriker. 
 • Solpaneler installeras inte på byggnader med stomme, vägg eller takbeklädnad som förväntas ha kortare livslängd än solpanelen. 
 • Växelriktare placeras i separata elrum eller utrymmen som är torra och dammfria. 
 • Kabel förses med mekaniskt skydd, 120 cm över mark. 
 • Kablar läggs gnagarsäkert och på utsatta ställen så skyddas dem med OMG-rör eller annat kabelskydd. 
 • Alla kopplingslådor förses med varselmärkning. 

Med oss finner du en trygghet med säkerställd garanti genom våra utvalda partners med lång erfarenhet inom förnybar energi.

Ekonomiska besparingar

Zoneco solpaneler är effektiva i att omvandla solenergi till elektricitet, vilket kan minska BRF:ens elräkningar avsevärt.

Över tid kan dessa besparingar ackumuleras till betydande belopp, vilket hjälper till att stabilisera månadsavgifterna för medlemmarna i föreningen.

Ökad fastighetsvärde

Genom att installera moderna och visuellt tilltalande solenergisystem kan en BRF öka attraktiviteten och värdet på fastigheterna.

Prospektiva köpare och nuvarande ägare värdesätter hållbarhet och moderna solenergisystem, vilket kan göra fastigheterna mer eftertraktade på marknaden.

 

Miljömässiga fördelar

Zoneco’s europeiska solpaneler bidrar till en renare miljö genom att skapa grön och hållbar energi. Detta stärker er BRF:s engagemang för hållbarhet och kan förbättra dess image som en miljömedveten och ansvarsfull boendegemenskap.

Kommersiellt & Industri

Hållbarhetsarbete har blivit en grundläggande del av svensk affärspraxis, med allt högre krav på hållbarhetsinsatser från entreprenörer, samarbetspartners och i leverantörskedjorna. På grund av detta betonas vikten av att integrera hållbara metoder i alla affärsoperationer. 

Tekniken inom grön energi har utvecklats över tid och implementeras idag med hög effektivitet i företagsvärlden. I takt med denna utveckling behövs aktörer med kompetens och kraften att kunna leverera med hög standard. Bland dessa aktörer finner ni oss.

Först krävs en noggrann planering och en väl-kalkylerad investering.

Vi optimerar lönsamheten på er solenergianläggning i högsta möjliga mån genom att lägga tid på en skräddarsyd planering samt ett nogrannt förarbete baserat på era behov.

Tilsammans med våra partners och experter kan vi underlätta er gröna omställning och frigöra dyrbar tid för er att utveckla vidare en kärnverksamhet i symbios med era hållbarhetsmål. 

En investering i förnybar energi är även en investering i jorden, oss människor och framtida generationer.

Hur gynnar detta din verksamhet?

I och med dagens nya nivåer i elpriser är det ekonomiskt gynnsamt för företag att producera egen solenergi.

En solcellsanläggning i Sverige producerar generellt mellan 800-1050 kWh per installerad kilowatt solpaneler, detta leder till:

 • Lägre driftkostnader.
 • Att riskerna av ett volatilt elpris minskar markant.
 •  Ökad fastighetsvärde.
 

Ni som företag kan räkna med bättre resultatsräkning efter att ha installerat en solcellsanläggning.

Det är även möjligt för en verksamhet att tillåtas särskilda skattelättnader i samband med en solcellsinstallation.

Så här går det till:

1
Projektering
Projekteringssteget transformerar din vision till en detaljerad plan, anpassad för optimal kostnadseffektivitet och estetik. Det lägger grunden för en smidig byggprocess och framgångsrik slutprodukt.
2
Signering
Signeringssteget cementerar vårt gemensamma åtagande med öppenhet och ärlighet. Här undertecknas alla projektavtal, vilket garanterar en klar och ömsesidig förståelse.
3
Installation
Installationssteget är kärnan i projektets realisering. Här omsätts de noggrant planerade detaljerna till verklighet genom skicklig och noggrann montering.

Kontakta Oss

Privatperson eller företag?
Vilka produkter intresserar dig?