Laddinfrastruktur

Fullända ditt energihanteringssystem

Välj laddinfrastruktur för en hållbar investering.

Att investera i laddinfrastruktur för ditt elfordon är ett viktigt steg mot en mer hållbar livsstil. Genom att välja en laddningslösning som är anpassad efter dina specifika behov kan du minska ditt koldioxidavtryck och bidra till en grönare framtid, oavsett om du redan äger en elbil eller planerar att skaffa en i framtiden.

 

Din bil - Ett extra batteri.

En intressant aspekt att ta hänsyn till är möjligheten att kombinera solceller med laddstolpar och elbil.

Denna kombination kan hjälpa dig att optimera ditt energiutnyttjande genom att använda den lagrade energin i bilens batteri för att driva ditt hushåll när solcellerna inte producerar tillräckligt med energi.

På detta sätt kan du enkelt minska mängden överskottsel som skickas tillbaka till elnätet och istället använda den för dina egna behov, vilket kan leda till minskade energikostnader på lång sikt.

 

Zoneco gör det enkelt för dig.

Zoneco erbjuder support och vägledning genom hela processen, från val av laddningslösning till installation och löpande underhåll.

Vårat mål är att göra övergången till förnybar energi så smidig och fördelaktig som möjligt för våra kunder.

Genom att välja Zoneco för din laddinfrastruktur kan du ta ett steg närmare en hållbar och kostnadseffektiv lösning för ditt hem och ditt elfordon, samtidigt som du får tillgång till den support du behöver längs vägen.

Miljöansvar och hållbarhet.

Genom att investera i laddinfrastruktur stödjer bostadsrättsföreningen övergången till mer miljövänliga transportalternativ och minskar kollektiva koldioxidutsläpp, vilket ligger i linje med en hållbar och ansvarsfull samhällsutveckling.

Framtidsanpassning och attraktionskraft.

Genom att rusta upp med laddstolpar förbereder sig bostadsrättsföreningen för en framtid där elbilar blir allt vanligare. Denna moderna infrastruktur ökar inte bara föreningens attraktivitet utan också fastighetens värde på lång sikt.

 

Långsiktighet och energieffektivitet.

Genom att investera i laddinfrastruktur för elbilar, tillsammans med solceller och batterilagring, främjar föreningen både en framtid med elbilar och gemensam energieffektivitet.

Skalbar laddinfrastruktur i offentliga miljöer

I takt med den snabba ökningen av elfordon blir tillgången till pålitlig och lättillgänglig laddinfrastruktur allt viktigare i offentliga miljöer.

Genom att investera i laddstationer kan kommuner, fastighetsägare och företag möta den växande efterfrågan, attrahera elbilsägare och bidra till en mer hållbar framtid.

Enligt Power Circle förväntas antalet laddbara fordon i Sverige öka till över en miljon till år 2030, vilket skapar ett stort behov av utbyggd laddinfrastruktur.

Ökad fastighetsvärde

Med Zoneco som er partner får ni tillgång till marknadens mest avancerade och flexibla laddlösningar.

Vårt samarbete med ledande leverantörer som Sellpower gör det möjligt för oss att erbjuda skalbar och framtidssäkrad laddinfrastruktur anpassad efter era specifika behov.

Sellpowers centraliserade laddlösningar med dynamisk effektbalansering möjliggör installation av fler laddpunkter utan kostsamma uppgraderingar av elsystemet.

 

Miljömässiga fördelar

Vi erbjuder effektiva och användarvänliga laddlösningar. Med smarta funktioner som accesshantering, debitering och övervakning i realtid får ni full kontroll över er laddinfrastruktur.

Vårt team av experter hjälper er genom hela processen, från planering och installation till driftsättning och löpande support. 

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte och låt våra experter skräddarsy en laddlösning som uppfyller era behov och mål.

Så här går det till:

1
Projektering
Projekteringssteget transformerar din vision till en detaljerad plan, anpassad för optimal kostnadseffektivitet och estetik. Det lägger grunden för en smidig byggprocess och framgångsrik slutprodukt.
2
Signering
Signeringssteget cementerar vårt gemensamma åtagande med öppenhet och ärlighet. Här undertecknas alla projektavtal, vilket garanterar en klar och ömsesidig förståelse.
3
Installation
Installationssteget är kärnan i projektets realisering. Här omsätts de noggrant planerade detaljerna till verklighet genom skicklig och noggrann montering.

Kontakta Oss

Privatperson eller företag?
Vilka produkter intresserar dig?